Zpracovaní osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Agentura Gevak s.r.o., se sídlem Rakodavy 233, 783 75 Věrovany, IČ: 27817083 , (dále jen "Správce"), aby v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "směrnice EU o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení

  • e-mail

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem poskytování informací o produktech a službách. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, vaše údaje nebudou předány třetí osobě.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle směrnice EU o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,


  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,


  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,


  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,


  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,


  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.